ஜெபம்

 “ஜெபம்பண்ணுவதற்கு ஜாக்கிரதையுள்ளவர்களாயிருங்கள்” (1பேதுரு 4:7). ஜெபம் என்பது தேவனுக்கும் நமக்கும்...

Read More
Loading

Pin It on Pinterest

Share This