1. என்னுடைய பாவத்திற்கு நான் போதுமான அளவிற்கு துக்கப்படாததால் என்னால் மனந்திரும்ப முடியவில்லை. பாவத்தை உணர வேண்டிய அளவிற்கு நான் உணரவில்லை.
2. மனந்திரும்புவதற்கு நான் விரும்புகிறேன். ஆனால் சில சமயங்களில் என் இருதயம் மிகக் கடினமாக உள்ளது.
3. நான் போதுமான அளவிற்கு நல்லவனில்லை என்பதால் கிறிஸ்துவிடம் நான் திரும்ப முடியவில்லை.
4. இரட்சிப்புக்காக நான் தொடர்ந்து ஜெபித்தேன், ஆனால் இதுவரை ஒன்றுமே நிகழவில்லை.
5. கிறிஸ்தவனாக நான் மாற விரும்புகிறேன். ஆனால், கிறிஸ்தவ வாழ்வு என்பது மிக கடினமானதும், அதிகமானவற்றை இழக்க நேரிடும் என எண்ணுகிறேன்.
6. நான் அதிகமான பாவதிற்குள்ளாக இருப்பதால், என்னால் மனந்திரும்பி மனமாற்றமடைய முடியவில்லை.
7. என்னுடைய சந்தேகத்தால் நான் கிறிஸ்துவை கண்டுகொள்ள முடியவில்லை.
8. வேதாகம ரீதியான இரட்சிப்பு மிக சுலபமாக இருப்பதால் என்னால் சுவிசேஷத்தை நம்ப முடியாமல், கிறிஸ்துவின் பக்கம் திரும்ப முடியாமலுமுள்ளது.
9. என்னால் மனமாற்றமடைய முடியவில்லை. காரணம், இதற்கு காலம் கடந்து விட்டதுதென்று எண்ணுகிறேன்.
10. என்னுடைய ஜெபங்களுக்கு தேவனால் பதிலளிக்கக்கூடும் என்று நான் எண்ணாததால் நான் மனமாற்றமடையாமல் இருக்கிறேன்.

கிறிஸ்தவ மனமாற்றத்தை அடைய விரும்புகிறவர்களுக்கும், அவர்கள் சந்திக்கின்ற சில பிரச்சனைகளுக்கும் உதவுவதே இச்சிறு புத்தகத்தின் நோக்கமாகும். ஒருவேளை நீங்களும் மெய்யார்வமுள்ள தேடுகிறவராக இருந்து, இரட்சகராகிய இயேசுவின் பக்கம் மனந்திரும்புவதற்கும், உங்களது இரட்சிப்புக்கு அவர் மீது நம்பிக்கை வைப்பதற்கும், சில பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு தடையாக இருக்கலாம். அல்லது ஒருவேளை உங்களது பாவ மன்னிப்புக்காக, புதிய வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு ஆண்டவரிடம் ஜெபம் செய்து அதற்கு பதில் கிடைக்காததினால் அதற்கு முயற்சி செய்வதை நிறுத்தியிருக்கலாம்.

மேலும் வாசிக்க கீழே உள்ள Link -ஐ அழுத்தவும்

தேடுகிறவர்களின் பிரச்சனை

தேடுகிறவர்களின் பிரச்சனை (Download PDF)