பாவத்தின் ஊற்று

கிருபை சத்திய தின தியானம் பிப்ரவரி 28                 பாவத்தின் ஊற்று               நீதி 18:1-24...

Read More