Category: Missionary life

William Carey 0

வில்லியம் கேரி

வில்லியம் கேரி பிறப்பு    –                  ஆகஸ்ட் 17, 1761                                                    பவுலேர்ஸ்புரி, இங்கிலாந்து இறப்பு    –                 ஜூன் 9, 1834                                                செராம்பூர், இந்தியா வில்லியம் கேரி (William Carey) (ஆகஸ்ட் 17, 1761 – ஜூன்...