சத்தியம் விடுதலையாக்கும்

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஜூன் 9                  சத்தியம் விடுதலையாக்கும்         யோவான் 8:30– 40...

Read More