கர்த்தர் சிறையிருப்பை மாற்றுகிறவர்

கிருபை சத்திய தின தியானம் மே 30                 கர்த்தர் சிறையிருப்பை மாற்றுகிறவர்    யோபு 42:10...

Read More