Daily Archive: May 23, 2018

0

கிறிஸ்துவுக்குள் நீதிமான்

கிருபை சத்திய தினதியானம் மே 23             கிறிஸ்துவுக்குள் நீதிமான்               நீதி 10:1-32 “நீதிமான் என்றும் அசைக்கப்படுவதில்லை; துன்மார்க்கர் பூமியில் வசிப்பதில்லை” (நீதி 10:30)         நீதிமான்...