Daily Archive: May 2, 2018

0

என்னைக் கைவிடாதேயும்

கிருபை சத்திய தின தியானம் மே 2                         என்னைக் கைவிடாதேயும்                 சங்கீதம் 38:1-22 “கர்த்தாவே, என்னைக் கைவிடாதேயும்; என் தேவனே,...