அவர் கற்பனை

கிருபை சத்திய தின தியானம்  மார்ச் 21                       அவர் கற்பனை          யோவான் 14:15–31...

Read More