உன்னதமானவரின் பெலம்

கிருபை சத்திய தின தியானம் மார்ச் 15                 உன்னதமானவரின் பெலம்           சங் 121:1–8     ...

Read More