Daily Archive: February 8, 2018

0

கீழ்ப்படியக் கற்றுக்கொள்

கிருபை சத்திய தின தியானம் பிப்ரவரி 8             கீழ்ப்படியக் கற்றுக்கொள்       1சாமு 15:22-35       ‘பலியைப்பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதலும், ஆட்டுக்கடாக்களின் நிணத்தைப்பார்க்கிலும் செவிகொடுத்தலும் உத்தமம்’ (1சாமு 15:22).       பழைய ஏற்பாட்டுக் காலங்களில் ஜனங்கள் பலியிடுவதில் அதிக கவனமாக...