கர்த்தர் சொல்லும் வார்த்தை

கிருபை சத்திய தின தியானம் பிப்ரவரி 1                    கர்த்தர் சொல்லும் வார்த்தை        எரேமியா...

Read More