Daily Archive: August 14, 2017

0

கீழ்ப்படிய கற்றுக்கொள்

கிருபை சத்திய தியானம் ஆகஸ்ட் 14           கீழ்ப்படிய கற்றுக்கொள்          1சாமு 15:22-35 “பலியைப்பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதலும், ஆட்டுக்கடாக்களின் நிணத்தைப்பார்க்கிலும் செவிகொடுத்தலும் உத்தமம்” (1சாமு 15:22)             பழைய ஏற்பாட்டுக் காலங்களில் ஜனங்கள் பலியிடுவதில் அதிக கவனமாக...