Daily Archive: August 3, 2017

0

மகிமையின் ஜீவன்

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஆகஸ்ட் 3               மகிமையின் ஜீவன்       பிலிப்பியர்  1:20-30 “கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம்” (பிலி 1:21).         இந்த வசனம்...