Daily Archive: July 9, 2017

0

பாவங்களை நினைப்பதில்லை

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஜூலை 9      பாவங்களை நினைப்பதில்லை    எபி 10 : 1 – 17 ‘அவர்களுடைய  பாவங்களையும் அவர்களுடைய அக்கிரமங்களையும் நான் இனி நினைப்பதில்லை‘  (எபி  10 : 17).     தேவன் எப்படி இவ்விதம் சொல்லமுடிகிறது? நாம்...