பிதாவின் அருள்

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஜூன் 26                   பிதாவின் அருள்          யோவான் 6 ; 58 – 68...

Read More