Daily Archive: April 28, 2017

0

நாமோ இரட்சிக்கப்படவில்லை(New)

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஏப்ரல் 28                    நாமோ இரட்சிக்கப்படவில்லை        எரேமியா 8:1-22 “அறுப்புக்காலம் சென்றது, கோடைக்காலமும் முடிந்தது, நாமோ இரட்சிக்கப்படவில்லை” (எரேமியா 8:20).       அருமையானவர்களே...