கர்த்தருடைய வார்த்தை

கிருபை சத்திய தின தியானம் பிப்ரவரி  7                    கர்த்தருடைய வார்த்தை                     ...

Read More