Daily Archive: December 23, 2016

0

போதுமென்ற மனது

கிருபை சத்திய தின தியானம் டிசம்பர் 23                       போதுமென்ற மனது                     1 தீமோ 6 : 1 – 12 “போதுமென்கிற மனதுடனே கூடிய தேவபக்தியே மிகுந்த ஆதாயம்” (1 தீமோ 6:6)      போதுமென்கிற மனது தேவன் கொடுக்கும் மிக பெரிய பொக்கிஷம். மெய்யான...