பரிசுத்தமாகுதல்

கிருபை சத்திய தின தியானம் டிசம்பர் 7             பரிசுத்தமாகுதல்         1தெசலோ 4:1-10...

Read More