மனுஷ மகிமை

கிருபை சத்திய தின தியானம் நவம்பர் 11                 மனுஷ மகிமை            யோவான் 12:38-50...

Read More