உலக சிநேகம்

கிருபை சத்திய தின தியானம் நவம்பர் 4             உலக சிநேகம்          யாத் 34:1-12 நீ போய் சேருகிற...

Read More