அழைத்த தேவன்

கிருபை சத்திய தின தியானம் அக்டோபர் 31               அழைத்த தேவன்             கலாத் 1:1-15...

Read More