கட்டளைகளை மறவேன்

கிருபை சத்திய தின தியானம் அக்டோபர் 26                கட்டளைகளை மறவேன்            சங் 119:137-144...

Read More