தேவனுடைய வார்த்தை

கிருபை சத்திய தின தியானம் அக்டோபர் 25    தேவனுடைய வார்த்தை    உபா 30:1-11 “நான் இன்று உனக்கு...

Read More