இயேசுவை சுட்டிகாட்டு

கிருபை சத்திய தின தியானம் அக்டோபர் 19                இயேசுவை சுட்டிகாட்டு     யோவான் 1: 29 – 37...

Read More