திரளான யோசனை

கிருபை சத்திய தின தியானம் அக்டோபர் 17         திரளான யோசனை        ஏசாயா 47:1-13 “உன் திரளான...

Read More