தாழ்மை

கிருபை சத்திய தின தியானம் செப்டம்பர் 9                 தாழ்மை                  யாக் 4:1–10...

Read More