கர்த்தருடைய கோபம்

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஏப்ரல் : 18             கர்த்தருடைய கோபம்.             2 சாமுவேல் 24 : 1...

Read More