Daily Archive: January 22, 2016

Tamil Christian Messages 0

இரட்சிப்பு

கிருபை சத்திய தின தியானம் ஜனவரி 22                இரட்சிப்பு              எரேமியா 17  1 – 14 ’என்னை இரட்சியும் அப்பொழுது இரட்சிக்கப்படுவேன்.’ (எரேமியா 17 : 14 )...