கர்த்தர் என் அடைக்கலம்

அக்டோபர் 8                                            கர்த்தர் என் அடைக்கலம்                                    சங் 94 : 11 – 32 ‘கர்த்தரே எனக்கு அடைக்கலமும், என் தேவன் நான் நம்பியிருக்கிற கன்மலையாயிருக்கிறார்.’ (சங்...

Read More